thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Giới thiệu

Hội đồng thành viên


Ông Phạm Quốc Súy

Chủ tịch Hội đồng thành viên

Ông Đồng Trung Kiên

Thành viên Hội đồng thành viên,

Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Trọng Vinh

Thành viên Hội đồng thành viên,

Chủ tịch Công đoàn

Ông Nguyễn Công Coóng

Thành viên Hội đồng thành viên

Ông Phạm Văn Huyên Thành viên Hội đồng thành viên


Liên kết website