thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Giới thiệu

Hội đồng thành viên


+ Ông Phạm Quốc Súy

Chủ tịch Hội đồng thành viên

+ Ông Đồng Trung Kiên

Thành viên Hội đồng thành viên,

Tổng Giám đốc

+ Ông Nguyễn Trọng Vinh

Thành viên Hội đồng thành viên,

Chủ tịch Công đoàn

+ Ông Nguyễn Công Coóng

Thành viên Hội đồng thành viên

+ Ông Phạm Văn Huyên

Thành viên Hội đồng thành viên


Liên kết website