thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Đà Nẵng

Về việc hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 114 ngoài khơi


DNG - 07- 2019

Vùng biển

: Hà Tĩnh, Đà Nẵng

          Căn cứ đề nghị công bố thông báo hàng hải số EVN.O.206/HHY.LD.2019 ngày 04/7/2019 của VPĐH ENI Việt Nam B.V tại Thành phố Hồ Chí Minh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc hoạt động khoan thăm dò dầu khí tại Lô 114 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam như sau:

        1. Vị trí hoạt động của giàn khoan: tại Giếng khoan 114-KB-1X thuộc Lô 114 có tọa độ:

        - Vĩ độ (N): 16°49'39.714"

        - Kinh độ (E): 108°25'4.921"

(hệ tọa độ WGS-84)

        2. Thời gian hoạt động của giàn khoan PVD-VI: từ ngày 08/7/2019 đến ngày 31/7/2019.

        3. Đặc điểm của giàn khoan PVD-VI

        - Loại giàn: Giàn khoan tự nâng;

        - Quốc tịch: Panama;

        - Kích thước: 71,3m x 63,3m x 7,6m;

        - Hô hiệu: 3ERC5;

        - Màu: Xám, đỏ và các chân giàn màu đen;

        - Cờ: Panama

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Trong thời gian giàn khoan hoạt động, các phương tiện không hành hải trong vành đai an toàn bán kính 02 hải lý tính từ vị trí tọa độ của Giếng khoan 114-KB-1X.

          Ghi chú:  Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vnLiên kết website