thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu bị đắm tại khu vực vùng biển Kỳ Anh - Hà Tĩnh


HTH-24-2019

 

 

Vùng biển

:

Hà Tĩnh

Căn cứ văn bản số 1164/CVHHHT-ATANHH ngày 07/12/2019 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về việc tàu bị đắm ở vùng biển Hà Tĩnh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo tồn tại chướng ngại vật nguy hiểm mới phát hiện là tàu bị đắm (chiều dài khoảng 35m, chiều rộng khoảng 7m) tại vị trí có tọa độ địa lý gần đúng như sau:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 18°04'08.6"

 106°26'00.3"

18°04'05.0"

106°26'07.0"

 

Vị trí tàu đắm nằm bên phải luồng hàng hải Sơn Dương - Formosa Hà Tĩnh, gần chân kè chắn sóng phía Bắc cảng Sơn Dương - Formosa, cách đăng tiêu W2 đầu kè chắn sóng phía Bắc cảng Sơn Dương - Formosa khoảng 830m về phía Tây Nam.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Hà Tĩnh tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực tàu đắm nói trên.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

       + Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website