thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Phà Rừng năm 2019


HPG - 103 - 2019

Vùng biển         : Hải Phòng

Tên luồng                   : Phà Rừng

Căn cứ văn bản số 1784/CVHHHP-PC  ngày 18/10/2019 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận cho phương tiện hoạt động thi công công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Phà Rừng năm 2019;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Phà Rừng như sau:

1. Khu vực thi công:

Từ Km04+400 đến Km13+450 (9,05km) luồng hàng hải Phà Rừng.

2. Thời gian thi công dự kiến:

          Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 31/12/2019.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

STT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

Ghi chú

1

Duy Linh 04

Ponton đặt máy đào gầu dây

 

2

Duy Linh 09

nt

 

3

Duy Linh 12

nt

 

4

Duy Linh 07

nt

 

5

Duy Linh 11

nt

 

6

Duy Linh 27

Sà lan tự hành

 

7

HP-2384

nt

 

8

HP-0937

nt

 

9

Duy Linh 15

nt

Thi công đến ngày 26/11/2019

10

Duy Linh 16

nt

Thi công đến ngày 21/11/2019

11

Duy Linh 17

nt

Thi công đến ngày 18/12/2019

12

Hạ Long 06

nt

nt

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Phà Rừng chú ý tăng cường cảnh giới, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website