thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về hoạt động thi công nạo vét duy tu đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm thuộc gói thầu số 8 công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019


HPG - 102 - 2019

Vùng biển         : Hải Phòng

Tên luồng                   : Hải Phòng

Đoạn luồng        : kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm

    Căn cứ văn bản số 1768/CVHHHP-PC  ngày 16/10/2019  về việc chấp thuận cho phương tiện hoạt động thi công nạo vét công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng năm 2019 - gói thầu số 8 đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;

    Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Hoạt động thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Hải Phòng - gói thầu số 8 đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng, Sông Cấm như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét luồng:

Từ lý trình km22+200 đến km47+200 ( hạ lưu P29 khoảng 200m đến hết cầu số 8 cảng Hải Phòng).

2. Thời gian thi công dự kiến:

          Từ ngày 18/10/2019 đến 31/12/2019.

3. Đặc điểm phương tiện thi công:

Tên

phương tiện

Hô hiệu

Loại phương tiện

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Mớn nước

(m)

Khu vực thi công

HB-02

3WBW

Tàu hút bụng

52,5

12

2,9

Đoạn Sông Cấm, Bạch Đằng và kênh Hà Nam

Hải Thịnh -08

 

nt

53,3

9,2

2,9

nt

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng Hải Phòng chú ý tăng cường cảnh giới, nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của cơ quan chức năng khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

Bản dấu đỏLiên kết website