thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng và một phần vùng quay tàu Cảng Hải An


HPG-47-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Sông Cấm

                        Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 14.05/TBHH-HATS ngày 14/5/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng và một phần vùng quay tàu Cảng Hải An như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Khu vực thi công công trình nạo vét được giới hạn bởi các điểm sau:

        1.1 Khu nước trước bến:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

 20°51'03.0"

 106°45'01.3"

 20°50'59.4"

 106°45'08.1"

A2

 20°51'05.8"

 106°45'00.1"

 20°51'02.2"

 106°45'06.8"

A3

 20°51'01.4"

 106°45'11.7"

 20°50'57.8"

 106°45'18.4"

A4

 20°51'00.2"

 106°45'08.7"

 20°50'56.6"

 106°45'15.5"

        1.2. Khu vực một phần vùng quay tàu phía biên phải đoạn luồng Sông Cấm:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

F

 20°51'08.9"

 106°45'04.9"

 20°51'05.3"

 106°45'11.6"

G

 20°51'09.1"

 106°45'06.5"

 20°51'05.6"

 106°45'13.3"

H

 20°51'07.9"

 106°45'09.7"

 20°51'04.3"

 106°45'16.5"

I

 20°51'06.8"

 106°45'10.6"

 20°51'03.2"

 106°45'17.4"

  1. Các phương tiện thi công và thời gian hoạt động thi công:

STT

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

Ghi chú

1

HP - 3783

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/7/2024

Thi công tại khu nước trước bến và vùng quay tàu

2

NĐ - 3875

Sà lan

3

HP - 4064

Sà lan

Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 15/6/2024

4

HP - 2632

Tàu hút

Từ ngày 15/5/2024 đến ngày 14/7/2024

Thi công tại vị trí bơm chuyển tải

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Bản PDFLiên kết website