thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng mở rộng – Cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000DWT


HPG-07-2020

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

       Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 39/CV-PTSCĐV ngày 14/01/2020 của Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ; Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng mở rộng – Cầu cảng PTSC Đình Vũ 20.000DWT (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 Hải đồ") như sau:

       Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ  (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'42.7"

106°45'54.6"

20°50'39.1"

106°46'01.4"

B

20°50'44.9"

106°45'51.4"

20°50'41.3"

106°45'58.2"

C

20°50'46.7"

106°45'52.3"

20°50'43.1"

106°45'59.0"

D

20°50'44.2"

106°45'55.8"

20°50'40.6"

106°46'02.6"

         Độ sâu đạt: -7,5m (âm bảy mét rưỡi).

Ghi chú: Hải đồ cần cập nhật: VN50008, VN4N0008;

Bản dấu đỏLiên kết website