thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc bổ sung phương tiện thi công nạo vét nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ vũng quay trở tàu bến cảng container quốc tế Hải Phòng đến khu vực cảng Nam Đình Vũ


HPG-53-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

            

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 56/ĐĐN-NĐV của Công ty Cổ phần cảng Nam Đình Vũ;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc bổ sung phương tiện thi công nạo vét nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ vũng quay trở tàu bến cảng container quốc tế Hải Phòng đến khu vực cảng Nam Đình Vũ như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét:

        Luồng hàng hải Hải Phòng đoạn từ vũng quay trở tàu bến cảng container quốc tế Hải Phòng đến khu vực cảng Nam Đình Vũ (ngang phao báo hiệu hàng hải số 52).

  1. Phương tiện và thời gian hoạt động thi công:

STT

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

1

HP - 4413

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 23/5/2024 đến ngày 19/7/2024

2

HP - 2786

Sà lan

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

 

      Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn

Bản PDF

 Liên kết website