thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc phục hồi hoạt động báo hiệu hàng hải AIS tại phao báo hiệu số 0, đoạn Lạch Huyện, luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-63-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Tên đoạn luồng

: Lạch Huyện

Tên báo hiệu

: Phao số 0

Tên báo hiệu hàng hải AIS

: HP0

Mã nhận dạng

: 995741976

Tọa độ địa lý

:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°39'12.2"

107°01'17.4"

 20°39'08.6"

107°01'24.1"

 
Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu số 0, đoạn Lạch Huyện, luồng hàng hải Hải Phòng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu số 0, đoạn Lạch Huyện, luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số: 155(T)/2024/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/6/2024 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008

  - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn

Bản PDFLiên kết website