thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Bình

Về việc tạm ngừng hoạt động các phao báo hiệu số 1, 3, 4, 5, 6, 9 luồng hàng hải Cửa Gianh


QBH - 15 - 2020

Vùng biển                :  Quảng Bình

Tên luồng                :  Cửa Gianh

Tên báo hiệu          :  Phao số 1, 3, 4, 5, 6, 9

Tọa độ địa lý:

Tên

báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 1

17°42'47.3"

106°29'58.4"

17°42'43.7"

106°30'05.0"

Phao số 3

17°42'29.2"

106°29'36.6"

17°42'25.6"

106°29'43.3"

Phao số 4

17°42'26.1"

106°29'39.1"

17°42'22.5"

106°29'45.7"

Phao số 5

17°42'22.4"

106°29'21.2"

17°42'18.7"

106°29'27.9"

Phao số 6

17°42'17.9"

106°29'22.7"

17°42'14.3"

106°29'29.4"

Phao số 9

17°42'27.0"

106°28'12.2"

17°42'23.4"

106°28'18.9"

 

          Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố  các phao báo hiệu số 1, 3, 4, 5, 6, 9 luồng hàng hải Cửa Gianh;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 1, 3, 4, 5, 6, 9 luồng hàng hải Cửa Gianh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 20/10/2020.

                                HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ tăng cường cảnh giới khi hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh và khu vực lân cận.

Bản dấu đỏ

 Liên kết website