thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Nam

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu TC1 và điều chỉnh vị trí phao báo hiệu TC2 khu vực thi công công trình Bến số 2 - Dự án mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai thuộc khu bến cảng Tam Hiệp


QNM-04-2024

 

Vùng biển

: Quảng Nam

Tên luồng

: Kỳ Hà

Tên báo hiệu

: Phao TC1, TC2

                Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 73/2024/CHULAI PORT ngày 09/5/2024 của Công ty TNHH Cảng biển quốc tế Chu Lai;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu TC1 và điều chỉnh vị trí phao báo hiệu TC2 khu vực thi công công trình Bến số 2 - Dự án mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai thuộc khu bến cảng Tam Hiệp như sau:

- Phao báo hiệu TC1 khu vực thi công công trình Bến số 2 - Dự án mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai thuộc khu bến cảng Tam Hiệp chấm dứt hoạt động từ ngày 10/5/2024.

- Phao báo hiệu TC2 được điều chỉnh về vị trí mới có tọa độ địa lý:

Tên báo hiệu

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

TC2

15°28'37.4"

108°38'07.5"

15°28'33.7"

108°38'14.0"

- Các đặc tính còn lại của phao báo hiệu TC2 vẫn giữ nguyên theo Thông báo hàng hải số 46(T)/2023/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 24/02/2023.

Bản PDFLiên kết website