thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ngãi

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sa Kỳ - Quảng Ngãi


QNI - 13 - 2024

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ngãi

: Sa Kỳ

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Sa Kỳ - Quảng Ngãi được đo đạc và hoàn thành ngày 17/5/2024;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sa Kỳ - Quảng Ngãi, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

        1. Luồng tàu:       

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.0m (hai mét không).

         Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 0.8m đến 1.9m, nằm phía biên phải luồng, từ hạ lưu phao số 5 khoảng 100m đến thượng lưu phao số 5 khoảng 150m, khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 18m.

        2. Vùng quay tàu:

        Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 110m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

15°12'57.1"

108°54'43.6"

15°12'53.4"

108°54'50.1"

 

        Độ sâu đạt: 2.4m (hai mét tư).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Sa Kỳ - Quảng Ngãi đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50024, V14S0024;

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

 

Bản PDF

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website