thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh


QNH-11-2024

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ninh

: Luồng Sông Chanh

 

 

Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Sông Chanh được đo đạc và hoàn thành ngày 16/5/2024;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Chanh, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

1. Đoạn luồng tiếp nối từ phao số 29 đoạn Lạch Huyện luồng hàng hải Hải Phòng đến phao số 13:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.5m (hai mét rưỡi)

Lưu ý: Các điểm cạn có độ sâu 2.3m tại vị trí như sau:

Stt

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Ghi chú

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°51'46.7"

106°51'32.4"

20°51'43.1"

106°51'39.1"

Cách biên trái luồng 1m
và cách phao 8 về phía hạ lưu khoảng 620m

2

20°51'40.7"

106°51'45.3"

20°51'37.1"

106°51'52.1"

Cách biên phải luồng 3m
và cách phao 9 về phía thượng lưu khoảng 55m

2. Đoạn luồng từ phao số 13 đến phao số 16:

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 1.8m (một mét tám).

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên khu vực luồng hàng hải Sông Chanh đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các điểm cạn nói trên./.

Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn                          

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website