thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 2 Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco


 

QNH-14-2024

 

Vùng biển

: Quảng Ninh

Tên luồng

: Sông Chanh

Căn cứ văn bản số 291/ĐĐN/NOSCO ngày 19/6/2024 của Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải vùng nước trước cầu cảng số 2;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước trước cầu cảng số 2 của Nhà máy sửa chữa tàu biển Nosco như sau:

Trong phạm vi vùng nước trước cầu cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 Tên
điểm

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

 20°50'59.7"

 104°51'50.2"

 20°50'56.1"

 104°51'57.0"

KN2

 20°51'02.9"

 104°51'58.7"

 20°50'59.3"

 104°52'05.5"

KN3

 20°51'06.4"

 104°51'57.2"

 20°51'02.8"

 104°52'04.0"

KN4

 20°51'03.1"

 104°51'48.7"

 20°50'59.5"

 104°51'55.5"

Độ sâu đạt: 5.5m (năm mét rưỡi).

Bản PDF


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website