thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Trị

Về việc bổ sung phương tiện thi công Công trình sửa chữa, bảo trì hệ thống đê kè chắn cát trên luồng hàng hải Cửa Việt (đê Bắc)


QTI - 09 -2024

Vùng biển             : Quảng Trị

Tên luồng             : Cửa Việt

         

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 968/ĐĐN-BQLDA ngày 14/6/2024 của Ban quản lý dự án Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc về việc công bố thông báo hàng hải bổ sung phương tiện thi công Công trình sửa chữa, bảo trì hệ thống đê kè chắn cát trên luồng hàng hải Cửa Việt (đê Bắc);

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về việc bổ sung phương tiện thi công Công trình sửa chữa, bảo trì hệ thống đê kè chắn cát trên luồng hàng hải Cửa Việt (đê Bắc) như sau:

  1. Khu vực thi công:

Khu vực thi công đê chắn cát phía Bắc luồng hàng hải Cửa Việt (khu vực thi công nằm ở bên phải luồng hàng hải Cửa Việt, vị trí gần nhất cách biên phải của luồng khoảng 80m).

  1. Phương tiện thi công bổ sung:

TT

Tên phương tiện

Số đăng ký

Loại phương tiện

Thời gian thi công

1

NGÂN HÀ 09

HP-4351

Tàu đặt cẩu

Đến ngày 31/12/2024

2

TĨNH TÀI 79

QT-0628

Tàu kéo

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Việt lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công công trình nói trên.

     Ghi chú:  Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

                     Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn

 

Bản PDF

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website