thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc tạm ngừng hoạt động các phao báo hiệu số 0, 6 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-22-2020

Vùng biển      : Quảng Trị

Tên luồng      : Cửa Việt

Tên báo hiệu  : Các phao số 0, 6         

Tọa độ địa lý :

 

Tên

báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 0

16°55'01.8"

107°12'09.7"

16°54'58.2"

107°12'16.3"

Phao số 6

16°54'19.2"

107°11'26.3"

16°54'15.5"

107°11'32.9"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố các phao báo hiệu số 0, 6 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Các phao báo hiệu số 0, 6 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 18/10/2020.

Bản dấu đỏLiên kết website