thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Trị

Về việc tạm ngừng hoạt động phao số 1 và tạm ngừng hoạt động thiết bị đèn các phao số 0, 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị


QTI-21-2020

Vùng biển      : Quảng Trị

Tên luồng      : Cửa Việt

Tên báo hiệu  : Các phao số 0, 1, 2     

Tọa độ địa lý :

 

Tên

báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Ghi chú

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Phao số 0

16°55'01.8"

107°12'09.7"

16°54'58.2"

107°12'16.3"

Tạm ngừng hoạt động báo hiệu đèn

Phao số 1

16°54'53.5"

107°11'51.5"

16°54'49.8"

107°11'58.1"

Tạm ngừng hoạt động

Phao số 2

16°54'50.1"

107°11'53.6"

16°54'46.5"

107°12'00.2"

Tạm ngừng hoạt động báo hiệu đèn

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về sự cố các phao báo hiệu số 0, 1, 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao số 1 và thiết bị đèn các phao số 0, 2 luồng hàng hải Cửa Việt - Quảng Trị đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 16/10/2020.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website