thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thái Bình

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Diêm Điền


TBH-05-2019

 

Tên luồng

: Diêm Điền

Tọa độ địa lý

:

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°31'16.6"

106°37'25.1"

20°31'13.1"

106°37'31.9"

 

Căn cứ điện báo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về sự cố đứt trôi phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Diêm Điền.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 3 luồng hàng hải Diêm Điền đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 02/4/2019.

Bản dấu đỏLiên kết website