thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Thanh Hóa

Về việc phục hồi hoạt động phao số 2 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa


 

THA - 07 - 2024

 

Vùng biển

Tên luồng

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Thanh Hóa

: Nghi Sơn

: Phao số 2

:

     

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°17'13.6"

105°49'53.5"

19°17'10.0"

105°50'00.2"

 

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc khắc phục sự cố phao số 2 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: phao số 2 luồng hàng hải Nghi Sơn - Thanh Hóa đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 118(T)/2024/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 09/5/2024 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50012, V14N0012, VN40013, V14N0013;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn.           

 

Bản PDF

 Liên kết website