thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải VI

Một số chỉ tiêu về nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội năm 2015 của Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực VI
Liên kết website