thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Sản phẩm - Dịch vụ

Khảo sát thông báo hàng hải


Tổ chức thực hiện việc khảo sát, đo sâu các luồng hàng hải phục vụ công tác thông báo hàng hải và công tác bảo đảm hàng hải.

Tham gia thiết lập hải đồ ven biển Việt Nam.

Tổ chức việc thực hiện khảo sát, thăm dò, phát hiện và tham gia thanh thải các chướng ngại vật trên các luồng hàng hải.

Tham gia việc tìm kiếm cứu nạn trên biển, bảo vệ môi trường biển theo phân cấp; tham gia biên soạn các tài liệu chỉ dẫn việc đi lại an toàn của tàu thuyền theo phân cấp của Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Kinh doanh khai thác: Các loại dịch vụ về khảo sát, đo sâu, xác định vị trí chướng ngại vật; khảo sát và tham gia thiết kế thi công các cảng, luồng cảng chuyên ngành của các ngành và địa phương.

Một số thiết bị khảo sát đang sử dụng

Tàu phục vụ công tác khảo sát


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website