thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Sản phẩm - Dịch vụ

Quản lý vận hành báo hiệu


Trực tiếp quản lý vận hành các đèn biển, hệ thống báo hiệu luồng tàu biển, luồng hàng hải vào các cảng biển, quản lý các công trình chỉnh trị luồng tàu, phát hiện các chướng ngại vật mới phát sinh trên luồng tàu thuộc phạm vi trách nhiệm hàng hải được phân công từ vùng biển tỉnh Quảng Ninh đến hết vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ chức tiếp tế, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu hàng hải được giao quản lý theo đúng các quy định.

Các đơn vị quản lý vận hành báo hiệu hàng hải:

- Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ: quản lý từ địa phận tỉnh Quảng Ninh đến hết địa phận tỉnh Thái Bình với 10 đèn biển, 07 tuyến luồng hàng hải với tổng chiều dài 170km, 230 báo hiệu nổi và 61 báo hiệu cố định.

- Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ: quản lý từ địa phận tỉnh Nam Định đến hết địa phận tỉnh Quảng Trị với 17 đèn biển, 09 tuyến luồng hàng hải với tổng chiều dài 40km, 109 báo hiệu nổi và 03 báo hiệu cố định

- Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ: quản  lý từ địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế đến hết địa phận tỉnh Quảng Ngãi với 16 đèn biển, 06 tuyến luồng hàng hải với tổng chiều dài 40km, 81 báo hiệu nổi và 06 báo hiệu cố định

Tàu chuyên dụng đang thay, thả phao trên luồng hàng hải

Đèn biển Long Châu do Tổng công ty quản lý

Báo hiệu nổi và báo hiệu cố định trên luồng

 

 Liên kết website