thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Áng


HTH-16-2021

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Tên luồng

: Vũng Áng

        Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Vũng Áng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc hoàn thành ngày 11/10/2021;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Vũng Áng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” hải đồ như sau:

        1. Luồng tàu

         Trong phạm vi đáy luồng hàng hải từ cặp phao số 4,5 đến vùng quay tàu có bề rộng thay đổi từ 160m đến 265m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: 12.0m (mười hai mét).

        Ghi chú:

        - Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Vũng Áng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc hoàn thành ngày 13/7/2021: Trong phạm vi đáy luồng hàng hải từ phao số 0 đến cặp phao số 4,5 có bề rộng 150m, độ sâu đạt: 12.0m (mười hai mét).

        2. Vùng quay tàu

          Trong phạm vi vùng quay tàu bán kính quay trở 180m, tâm có toạ độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'36.9"

106°24'09.7"

18°06'33.3"

106°24'16.3"

 

        Độ sâu đạt: 12.0m (mười hai mét).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Vũng Áng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;     

 

 

Bản dấu đỏLiên kết website