thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về khu vực khảo sát phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng các bến số 7, 8 khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng


HPG-79-2023

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Hải Phòng

Đoạn luồng

: Lạch Huyện

         Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 2808/TCg-KHĐT ngày 05/9/2023 của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo khu vực  khảo sát phục vụ Dự án Đầu tư xây dựng các bến số 7, 8 khu bến cảng Lạch Huyện, Hải Phòng như sau:

  1. Phạm vi khảo sát được giới hạn bởi các điểm đặc trưng sau:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

20°46'47.9"

106°54'37.9"

20°46'44.3"

106°54'44.7"

2

20°47'05.4"

106°55'06.2"

20°47'01.8"

106°55'13.0"

3

20°46'31.9"

106°55'32.3"

20°46'28.3"

106°55'39.1"

4

20°46'33.4"

106°55'22.0"

20°46'29.8"

106°55'28.8"

5

20°46'19.1"

106°55'01.1"

20°46'15.5"

106°55'07.9"

  1. Thời gian khảo sát: Từ ngày 07/9/2023 đến ngày 10/10/2023

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

          Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực khảo sát nói trên.

Bản dấu đỏ

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website