thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng và một phần vũng quay tàu cảng Hải An năm 2022


HPG-27-2022      

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Sông Cấm

      

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 29.4/CV-HATS ngày 29/4/2022 của Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An; Văn bản số 861/CVHHHP-PCHH ngày 29/4/2022 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng và một phần vũng quay tàu cảng Hải An năm 2022.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng và một phần vũng quay tàu cảng Hải An năm 2022 như sau:

1. Khu vực thi công:

       Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:    

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

20°51'03.0"

106°45'01.3"

20°50'59.4"

106°45'08.1"

A2

20°51'05.8"

106°45'00.1"

20°51'02.2"

106°45'06.8"

A3

20°51'01.4"

106°45'11.7"

20°50'57.8"

106°45'18.4"

A4

20°51'00.2"

106°45'08.7"

20°50'56.6"

106°45'15.5"

Tâm vũng quay

20°51'05.0"

106°45'06.7"

20°51'01.4"

106°45'13.5"

2. Thời gian thi công: từ ngày 29/4/2022 đến ngày 18/6/2022.

3. Phương tiện tham gia thi công:

TT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

1

HP 3783

Ponton

2

HP 3308

Ponton

TT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

3

HP 2096

Sà lan

4

HP 2786

Sà lan

5

HP 3103

Sà lan

6

HP 5809

Tàu hút

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

      Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website