thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét cảng 19-9 kho cảng xăng dầu hàng không Đình Vũ


HPG-30-2022      

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Bạch Đằng

      

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 125/2022/ĐNTBHH ngày 11/5/2022 của Công ty Cổ phần 19-9; Văn bản số 922/CVHHHP-PCHH ngày 11/5/2022 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét cảng 19-9 kho cảng xăng dầu hàng không Đình Vũ.

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét cảng 19-9 kho cảng xăng dầu hàng không Đình Vũ như sau:

1. Khu vực thi công:

         Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:  

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

NV1

20°50'45.2"

106°45'50.7"

20°50'41.6"

106°45'57.5"

NV2

20°50'45.9"

106°45'52.4"

20°50'42.3"

106°45'59.2"

NV3

20°50'49.9"

106°45'47.0"

20°50'46.3"

106°45'53.7"

NV4

20°50'48.0"

106°45'46.7"

20°50'44.4"

106°45'53.5"

          2. Thời gian thi công: từ ngày 12/5/2022 đến ngày 31/5/2022.

3. Phương tiện tham gia thi công:

TT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

1

NĐ 1863

Ponton

2

NĐ 2944

Sà lan

3

HP 4017

Sà lan

4

HP 5727

Tàu hút

 

 

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.         


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website