thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-71-2021

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Nam Triệu

        Căn cứ bình đồ độ sâu đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 21/7/2021;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” hải đồ như sau:

        1. Đoạn luồng từ phao số 0 đến phao số 13

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 0.9m (không mét chín).

        2. Đoạn luồng từ phao số 13 đến cặp phao số 14, 17

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 100m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.7m (hai mét bảy).

        3. Đoạn luồng từ cặp phao số 14, 17 đến tiếp giáp đoạn luồng Bạch Đằng

        3.1. Nhánh 1, tuyến hành hải từ biển vào cảng:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.8m (ba mét tám).

        3.2. Nhánh 2, tuyến hành hải từ cảng ra biển:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 1.8m (một mét tám).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 1.3m tại khu vực biên trái luồng, cách phao số 16 về phía hạ lưu khoảng 18m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

        Các phương tiện thuỷ hành hải trên đoạn luồng Nam Triệu – luồng hàng hải Hải Phòng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý dải cạn nói trên. Tăng cường cảnh giới, đi về bên phải đoạn luồng khi đi qua khu vực đăng đáy nằm về phía biên trái luồng, cách phao số 14 về phía hạ lưu khoảng 1,1km (cách phao số 15 về phía hạ lưu khoảng 190m), khu vực đăng đáy lấn vào luồng khoảng 43m.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50007, V14N0007, VN50008, V14N0008;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website