thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu BĐ2 khống chế vị trí đăng tiêu ARRYO bị tàu Vinalines Pinoneer đâm đổ


HPG-31-2021

Vùng biển       : Hải Phòng

Tên luồng       : Hải Phòng

Tên báo hiệu   : Phao BĐ2

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°49'59,4"

106°49'09,9"

20°49'55,9"

106°49'16,7"

      Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc thu hồi phao báo hiệu BĐ2 khống chế vị trí đăng tiêu ARRYO bị tàu Vinalines Pinoneer đâm đổ;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu BĐ2 khống chế vị trí đăng tiêu ARRYO bị tàu Vinalines Pinoneer đâm đổ chấm dứt hoạt động từ ngày 18/4/2021.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website