thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Bình

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Cửa Gianh - Quảng Bình


Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 25/CV-CVB ngày 25/5/2023 của Công ty cổ phần cảng Quảng Bình;

 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cảng Cửa Gianh - Quảng Bình, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

G1

17°42'15.8"

106°28'33.0"

17°42'12.2"

106°28'39.6"

G2

17°42'18.7"

106°28'33.7"

17°42'15.1"

106°28'40.3"

G3

17°42'16.4"

106°28'45.3"

17°42'12.8"

106°28'52.0"

G4

17°42'13.2"

106°28'44.5"

17°42'09.6"

106°28'51.2"

 

Độ sâu đạt: 3.5m (ba mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 2.7m đến 3.4m, từ thượng lưu điểm G4 khoảng 45m đến thượng lưu điểm G4 khoảng 175m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 2m;

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50016, V14N0016;   

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website