thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc điều chỉnh vị trí và thay đổi đặc tính các phao báo hiệu luồng vào ụ tàu số 1 Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất


QNI-13-2021

 

Vùng biển

: Quảng Ngãi

Tên luồng

 

Tên báo hiệu

Tọa độ địa lý

: Luồng vào ụ tàu số 1 Công ty TNHH MTV CNTT Dung    Quất

: Phao ĐT1, ĐT2, ĐT3, ĐT4, ĐT5, ĐT6

:

 

Tên báo hiệu

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 Phao ĐT1

15°24'31.6"

108°46'55.2"

15°24'27.9"

108°47'01.8"

Phao ĐT2

15°24'30.9"

108°46'59.6"

15°24'27.2"

108°47'06.1"

Phao ĐT3

15°23'57.5"

108°46'50.0"

15°23'53.8"

108°46'56.5"

Phao ĐT4

15°24'03.3"

108°46'55.0"

15°23'59.6"

108°47'01.6"

Phao ĐT5

15°23'46.9"

108°46'53.9"

15°23'43.2"

108°47'00.4"

Phao ĐT6

15°23'52.8"

108°46'56.2"

15°23'49.1"

108°47'02.7"

 

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1771/DQS-KHĐT ngày 30/9/2021 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy Dung Quất;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo:

1. Điều chỉnh vị trí và thay số hiệu các phao báo hiệu ĐT1, ĐT3, ĐT4, ĐT5, ĐT6 như sau:

Số hiệu cũ

Số hiệu

mới

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

ĐT1

DQS1

 15°24'31.8"

 108°46'53.9"

15°24'28.1"

108°47'00.5"

ĐT3

DQS3

 15°23'57.4"

 108°46'49.5"

15°23'53.7"

108°46'56.0"

ĐT4

DQS4

 15°24'03.4"

 108°46'57.0"

15°23'59.6"

108°47'03.5"

ĐT5

DQS5

 15°23'46.4"

 108°46'52.6"

15°23'42.7"

108°46'59.1"

ĐT6

DQS6

 15°23'53.5"

 108°46'57.9"

15°23'49.8"

108°47'04.4"

 

Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

2. Điều chỉnh vị trí và thay đổi đặc tính phao báo hiệu ĐT2 như sau:

2.1. Tọa độ địa lý:

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 15°24'25.9"

 108°47'00.5"

15°24'22.2"

108°47'07.0"

 

Tác dụng: Báo hiệu phân luồng giao thông

2.2 Báo hiệu thị giác:

a) Đặc tính nhận biết ban ngày:

- Hình dạng: Hình tháp lưới

- Màu sắc: Màu vàng

- Dấu hiệu đỉnh: Một chữ “X” màu vàng

- Số hiệu: DQS2 màu đỏ

b) Đặc tính ánh sáng ban đêm:

- Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng vàng, chớp nhóm 3+1, chu kỳ 12 giây

Các đặc tính khác của báo hiệu không thay đổi.

Thông báo hàng hải này thay thế thông báo hàng hải số 286/2021/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 06/10/2021.

Bản dấu đỏLiên kết website