thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ngãi

Về việc tạm ngừng hoạt động đăng tiêu tạm “LS” báo hiệu vị trí đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sự cố


 

QNI-11-2022

 

 

Vùng biển

: Quảng Ngãi

 

Tên báo hiệu

: Đăng tiêu tạm “LS”

 

Tọa độ địa lý

:

 

 

 

 

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

 

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 

15°30'32.0"

109°00'08.7”

15°30'28.3"

109°00'13.2"

 

             

  Căn cứ báo cáo của Trạm quản lý luồng Dung Quất về sự cố đăng tiêu tạm “LS” báo hiệu vị trí đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sự cố;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Đăng tiêu tạm “LS” báo hiệu vị trí đăng tiêu bãi ngầm Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi bị sự cố đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 09/05/2022.

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên vùng biển Quảng Ngãi tăng cường cảnh giới, đi cách xa vị trí thiết kế của đăng tiêu tạm “LS” tối thiểu 1km.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website