thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật vùng nước, vùng quay tàu Cầu cảng số 1 - Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long


QNH-08-2021

 

Vùng biển

Luồng

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

          Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 09/2021/CV-HLP ngày 26/4/2021 của Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long – Chi nhánh cảng tàu khách quốc tế Hạ Long;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật vùng nước, vùng quay tàu Cầu cảng số 1 - Bến cảng tàu khách quốc tế Hạ Long (độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ") như sau:

1. Vùng nước phía trước cầu

Trong phạm vi vùng nước phía trước cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

 20°57'02,1"

 107°03'39,8"

 20°56'58,5"

 107°03'46,6"

B

 20°57'03,1"

 107°03'45,4"

 20°56'59,5"

 107°03'52,2"

D1

 20°56'47,8"

 107°03'48,7"

 20°56'44,2"

 107°03'55,4"

D

 20°56'46,8"

 107°03'43,1"

 20°56'43,2"

 107°03'49,8"

độ sâu đạt: -11,4m (âm mười một mét tư).

2. Vùng nước phía sau cầu

Trong phạm vi vùng nước phía sau cầu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

 20°56'46,6"

 107°03'42,0"

 20°56'43,0"

 107°03'48,8"

F

 20°57'01,9"

 107°03'38,8"

 20°56'58,3"

 107°03'45,5"

F1

 20°57'01,3"

 107°03'35,4"

 20°56'57,7"

 107°03'42,1"

E1

 20°56'45,9"

 107°03'38,6"

 20°56'42,3"

 107°03'45,4"

độ sâu đạt: -10,0m (âm mười mét).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -9,5m tại khu vực điểm F1, từ điểm F1 kéo dài về phía điểm E1 khoảng 40m. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 7m.

3. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính R=240m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

 20°56'37,1"

 107°03'45,7"

 20°56'33,5"

 107°03'52,5"

Độ sâu đạt: -8,9 m (âm tám mét chín).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất -8,5m, tại vị trí biên phía Tây Tây Nam của vùng quay tàu, khu vực rộng nhất lấn vào vùng quay tàu khoảng 40m.

          Ghi chú:  - Hải đồ cần cập nhật: VN50004, V14N0004.


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website