thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Trị

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 3 Bến cảng tổng hợp Bắc Cửa Việt


QTI-06-2024

 

Vùng biển

: Quảng Trị

Tên luồng

: Cửa Việt

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 09/ĐĐN-HT ngày 08/4/2024 của Công ty TNHH Một thành viên Hợp Thịnh;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của vùng nước trước cầu cảng số 3 Bến cảng tổng hợp Bắc Cửa Việt, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

        Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

KN1

16°54'18.1"

107°11'10.5"

16°54'14.4"

107°11'17.2"

CT2

16°54'15.5"

107°11'06.6"

16°54'11.8"

107°11'13.2"

KN3

16°54'14.2"

107°11'07.6"

16°54'10.5"

107°11'14.2"

KN4

16°54'16.7"

107°11'11.5"

16°54'13.1"

107°11'18.1"

 

        Độ sâu đạt: 6.0m (sáu mét không).

       Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 4.6m đến 5.9m, nằm dọc theo tuyến mép cầu cảng, từ điểm KN1 về phía thượng lưu khoảng 52m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 5m.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50018, V14N0018;

- Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

Bản PDF

 Liên kết website