thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Các nội dung công khai khác

Thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản của Xí nghiệp Khảo sát BĐATHH miền Bắc
Liên kết website