thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Sản phẩm - Dịch vụ

Hoa tiêu hàng hải


Cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra vào các cảng, khu neo đậu tàu, khu chuyển tải; Hỗ trợ, lai dắt tàu biển và các phương tiện nổi.

Hoạt động môi giới thuê tàu biển; dịch vụ đại lý tàu biển.

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác. (Cho thuê thiết bị vận tải đường bộ, cho thuê thiết bị vận tải đường thuỷ không kèm người điều khiển).

Đào tạo nghề - Huấn luyện hoa tiêu hàng hải.

Hoa tiêu đang điều động tàu cập cảngLiên kết website