thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hà Tĩnh

Về khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu vùng nước trước bến số 1, số 2 cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh


HTH-18-2023

 

Vùng biển

: Hà Tĩnh

Tên luồng

: Vũng Áng

            

             Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 582/ĐN-VLP ngày 06/9/2023 của Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt; Văn bản số 926/CVHHHT-PCHH ngày 22/8/2023 của Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh về việc cho phép phương tiện tiến hành hoạt động nạo vét duy tu vùng nước trước bến số 1, số 2 cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công và phương tiện thi công nạo vét duy tu vùng nước trước bến số 1, số 2 cảng Vũng Áng - Hà Tĩnh như sau:

1. Khu vực thi công nạo vét luồng hàng hải

        Khu vực thi công được giới hạn bởi các điểm có tọa độ sau:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

I. Tọa độ các điểm vùng nước trước bến số 1

A

18°06'44.0"

106°24'14.2"

18°06'40.4"

106°24'20.9"

B

18°06'42.3"

106°24'20.3"

18°06'38.7"

106°24'27.0"

C

18°06'40.1"

106°24'19.6"

18°06'36.5"

106°24'26.3"

D

18°06'42.0"

106°24'13.1"

18°06'38.4"

106°24'19.8"

E

18°06'43.5"

106°24'13.5"

18°06'39.9"

106°24'20.2"

II. Tọa độ các điểm vùng nước trước bến số 2

H

18°06'41.6"

106°24'21.1"

18°06'38.0"

106°24'27.8"

I

18°06'42.5"

106°24'18.0"

18°06'38.8"

106°24'24.7"

F

18°06'33.5"

106°24'15.3"

18°06'29.9"

106°24'22.0"

K

18°06'32.7"

106°24'18.4"

18°06'29.1"

106°24'25.1"

         2. Các phương tiện thi công và thời gian hoạt động thi công:

STT

Số đăng ký

Chủng loại

Thời gian hoạt động thi công

1

NA - 2605

Tàu kéo

Từ ngày 08/9/2023 đến 31/12/2023

2

NA - 2512

Tàu hút

(không tự hành)

 

        

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI

         Các phương tiện thủy hoạt động trên luồng hàng hải Vũng Áng và các phương tiện hành hải trong khu vực lân cận cần lưu ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015, VN30007; V1300008;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website