thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hà Tĩnh

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1


HTH - 07 - 2023

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng             : Luồng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1

        Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 964/ĐLDKHT-KT ngày 05/5/2023 của Công ty Điện lực dầu khí Hà Tĩnh;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng đậu tàu Bến cảng Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

  1. Luồng tàu:

        Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 150m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải độ sâu đạt: 11.8m (mười một mét tám)

  1. Vùng quay tàu:

        Trong phạm vi vùng quay tàu được giới hạn bởi đường tròn bán kính 240m, tâm có toạ độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'46.4"

 106°23'08.4"

 18°06'42.8"

 106°23'15.1"

 

        Độ sâu đạt: 10.5m (mười mét rưỡi)

  1. Vùng đậu tàu:

        - Trong phạm vi vùng đậu tàu phía Tây cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

18°06'31.9"

106°22'59.5"

18°06'28.3"

106°23'06.2"

B

18°06'40.1"

106°22'59.4"

18°06'36.5"

106°23'06.1"

C

18°06'38.2"

106°23'05.0"

18°06'34.6"

106°23'11.7"

D

18°06'31.0"

106°23'02.4"

18°06'27.4"

106°23'09.0"

 

        Độ sâu đạt: 8.7m (tám mét bảy).

        Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 8.2m đến 8.6m, nằm về phía thượng lưu của vùng đậu tàu, tại khu vực điểm A, khu vực rộng nhất lấn vào vùng đậu tàu khoảng 58m.

        - Trong phạm vi vùng đậu tàu phía Đông cầu cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

E

18°06'30.7"

106°23'03.1"

18°06'27.1"

106°23'09.8"

F

18°06'37.9"

106°23'05.8"

18°06'34.3"

106°23'12.4"

G

18°06'36.1"

106°23'11.4"

18°06'32.5"

106°23'18.0"

H

18°06'29.8"

106°23'06.0"

18°06'26.2"

106°23'12.7"

 

Độ sâu đạt: 8.5m (tám mét rưỡi).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 7.6m đến 8.4m, nằm về phía thượng lưu của vùng đậu tàu, tại khu vực điểm H, khu vực rộng nhất lấn vào vùng đậu tàu khoảng 87m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện hoạt động trên tuyến luồng vào bến cảng Nhiệt điện Vũng Áng 1 đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nói trên.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website