thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hà Tĩnh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu N luồng vào cảng xuất nhập khẩu Xăng dầu - LPG Vũng Áng


HTH-14-2022

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng              : Luồng vào cảng xuất nhập khẩu Xăng dầu - LPG Vũng Áng

Tên báo hiệu         : Phao N

Tọa độ địa lý         :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'55.2"

106°24'18.6"

18°06'51.6"

106°24'25.3"

 

        Căn cứ đơn đề nghị số 1465/DKVA-KTAT ngày 04/11/2022 của Công ty Cổ phần Xăng Dầu dầu khí Vũng Áng về việc khôi phục hoạt động phao N cảng xuất nhập Xăng dầu - LPG;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu N luồng vào cảng xuất nhập khẩu Xăng dầu - LPG Vũng Áng đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

        Thông báo hàng hải số 257(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 20/10/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn

Bản dấu đỏLiên kết website