thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hà Tĩnh

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh


HTH-04-2023

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng              : Luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Tên báo hiệu         : Phao số 2

Tọa độ địa lý         :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°08'12.1"

106°27'42.6"

18°08'08.5"

106°27'49.3"

 
Căn cứ văn bản số 2302127/CV-FHS ngày 24/02/2023 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

Thông báo hàng hải số 216(T)/2022/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 28/9/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website