thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hà Tĩnh

Về việc tạm ngừng hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh


HTH-09-2022

Vùng biển             : Hà Tĩnh

Tên luồng              : Luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh

Tên báo hiệu         : Phao số 2

Tọa độ địa lý         :

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°08'12.1"

106°27'42.6"

18°08'08.5"

106°27'49.3"

 

        Căn cứ văn bản số 2209169/CV-FHS ngày 28/9/2022 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tạm dừng hoạt động phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh;

         Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 2 luồng hàng hải vào cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 28/9/2022.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.

Bản dấu đỏLiên kết website