thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hà Tĩnh

Về việc phục hồi hoạt động phao X2 báo hiệu khu vực thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II


HTH-05-2023

 

 

Vùng biển:

Hà Tĩnh

Tên báo hiệu:

Phao X2

Tọa độ:

 

 

       

 

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

18°06'48.1"

106°23'34.6"

18°06'44.5"

106°23'41.2"

 

      Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về khắc phục sự cố phao X2  báo hiệu khu vực thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II;

      Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao X2 báo hiệu khu vực thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II đã được phục hồi hoạt động theo đúng các đặc tính đã thông báo hàng hải.

      Thông báo hàng hải số 44(T)/2023/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 24/02/2023 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc không còn hiệu lực.

Ghi chú: + Hải đồ cần cập nhật: VN40015, V14N0015;

Bản dấu đỏLiên kết website