thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng Hải An


HPG - 80- 2023

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

Tên đoạn luồng

: Hải Phòng

: Sông Cấm

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 89/HA-TBHH ngày 08/9/2023 của Công ty Cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng Hải An, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số “0” Hải đồ như sau:

  1. Vùng nước trước bến

       Trong phạm vi vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A’

20°51'03.0"

106°45'01.3"

20°50'59.4"

106°45'08.1"

B’

20°51'05.8"

106°45'00.1"

20°51'02.2"

106°45'06.8"

C

20°51'01.4"

106°45'11.7"

20°50'57.8"

106°45'18.4"

D

20°51'00.2"

106°45'08.7"

20°50'56.6"

106°45'15.5"

         Độ sâu đạt: 7.5m (bảy mét rưỡi).

  1. Vùng đậu tàu

       Trong phạm vi vùng đậu tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A’

20°51'03.0"

106°45'01.3"

20°50'59.4"

106°45'08.1"

B

 20°51'04.5"

 106°45'00.7"

 20°51'00.9"

 106°45'07.4"

C’

 20°51'00.8"

 106°45'10.3"

 20°50'57.2"

 106°45'17.1"

D

20°51'00.2"

106°45'08.7"

20°50'56.6"

106°45'15.5"

         Độ sâu đạt: 8.9m (tám mét chín).

  1. Vùng quay tàu

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn đường kính 230m, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°51'05.1"

106°45'06.6"

20°51'01.5"

106°45'13.4"

 

Độ sâu đạt: 7.0m (bảy mét không).

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

 

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website