thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng


HPG-37-2023

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Phà Rừng được đo đạc và hoàn thành ngày 25/5/2023;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Đoạn luồng từ luồng hàng hải Hải Phòng đến cầu Bạch Đằng:

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.9m (bốn mét chín).

2. Đoạn luồng từ cầu Bạch Đằng đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng:

2.1. Đoạn từ cầu Bạch Đằng đến cặp phao số 5, 6:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.6m (ba mét sáu).

Lưu ý: Dải cạn  có độ sâu từ 2.7m đến 3.5m, tại phía biên phải luồng, từ hạ lưu phao số 5 khoảng 440m đến phao số 5. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 15m.

2.2. Đoạn luồng từ cặp phao số 5, 6 đến cặp phao số 17, 18:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.7m (hai mét bảy).

Lưu ý: Dải cạn  có độ sâu từ 2.5m đến 2.6m, tại phía biên phải luồng, từ thượng lưu phao số 5 khoảng 535m đến thượng lưu phao số 5 khoảng 585m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 10m.

2.3. Đoạn luồng Sông Giá (từ cặp phao số 17, 18 đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng):

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.6m (hai mét sáu).

Lưu ý:

- Điểm cạn có độ sâu 2.4m, tại phía biên phải luồng, cách phao số 17 về phía thượng lưu khoảng 270m và cách biên phải luồng khoảng 3m;

- Dải cạn có độ sâu từ 2.3m đến 2.5m, tại phía biên trái luồng, từ thượng lưu phao số 20 khoảng 105m đến thượng lưu phao số 20 khoảng 410m. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 14m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Phà Rừng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

 - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn           

 

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website