thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng


HPG-21-2024

 

Vùng biển

: Hải Phòng

Tên luồng

: Phà Rừng

          Căn cứ bình đồ độ sâu luồng hàng hải Phà Rừng được đo đạc và hoàn thành ngày 27/2/2024;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Phà Rừng, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

1. Đoạn luồng từ luồng hàng hải Hải Phòng đến cầu Bạch Đằng:

           Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 4.9m (bốn mét chín).

2. Đoạn luồng từ cầu Bạch Đằng đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng:

2.1. Đoạn từ cầu Bạch Đằng đến cặp phao số 5, 6:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 3.6m (ba mét sáu).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu từ 2.7m đến 3.5m, tại phía biên phải luồng, từ hạ lưu phao số 5 khoảng 410m đến phao số 5. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 13m;

- Phía biên phải luồng tồn tại một số chướng ngại vật là các bè nuôi hải sản của ngư dân; Đoạn từ thượng lưu phao số 1 khoảng 200m đến hạ lưu phao số 3 khoảng 430m (Km 01+700 đến Km2+700) lấn vào vùng quay của các bến phao neo Bạch Đằng lớn nhất khoảng 90m và đoạn từ hạ lưu phao số 5 khoảng 780m đến thượng lưu phao số 7 khoảng 490m (Km 4+300 đến Km 7+100) lấn vào luồng lớn nhất khoảng 20m.

2.2. Đoạn luồng từ cặp phao số 5, 6 đến hạ lưu cặp phao số 17, 18:

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 80m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.5m (hai mét rưỡi).

Lưu ý: Phía biên trái luồng tồn tại chướng ngại vật là các bè nuôi hải sản của ngư dân; Đoạn từ thượng lưu phao số 8 khoảng 100m đến thượng lưu phao số 10 khoảng 360m (Km 06+700 đến Km08+400) lấn vào luồng lớn nhất khoảng 16m.

2.3. Đoạn luồng Sông Giá (từ hạ lưu cặp phao số 17, 18 đến cầu Công ty đóng tàu Phà Rừng):

          Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 50m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu đạt: 2.1m (hai mét mốt).

Lưu ý:

- Dải cạn có độ sâu từ 1.8m đến 2.0m, tại phía biên trái luồng, từ phao số 20 khoảng 100m về phía hạ lưu đến 240m về phía thượng lưu. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 9m;

- Dải cạn có độ sâu từ 2.1m đến 2.2m, tại phía biên phải luồng, từ đăng tiêu 19 khoảng 50m về phía thượng lưu đến 248m về phía thượng lưu. Khu vực rộng nhất lấn vào luồng khoảng 4m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ hành hải trên luồng hàng hải Phà Rừng đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên. Tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực luồng hàng hải tồn tại các chướng ngại vật nêu trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50008, V14N0008;

  - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn           

Bản PDF

 


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website