thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu số 8 đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng


HPG-32-2024

Vùng biển              : Hải Phòng

Tên luồng              : Hải Phòng

Đoạn luồng            : Nam Triệu

Tên báo hiệu          : Phao 8

Tọa độ địa lý:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

20°45'10.8"

106°51'57.8"

20°45'07.2"

106°52'04.6"

Căn cứ báo cáo của Xí nghiệp Bảo đảm an toàn hàng hải Đông Bắc Bộ về việc khắc phục sự cố phao báo hiệu số 8 đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng;

        Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: Phao báo hiệu số 8 đoạn Nam Triệu luồng hàng hải Hải Phòng đã được phục hồi hoạt động theo các đặc tính đã thông báo hàng hải.

          Thông báo hàng hải số: 79(T)/2024/TBHH-TCTBĐATHHMB ngày 03/4/2024 không còn hiệu lực.

Bản PDFLiên kết website