thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Quảng Ninh

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng nhà máy xi măng Thăng Long


QNH-13-2024

 

Vùng biển

Tên luồng

: Quảng Ninh

: Hòn Gai - Cái Lân

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 13.6/XMTL ngày 13/6/2024 của Công ty Cổ phần xi măng Thăng Long;

 Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng nhà máy xi măng Thăng Long, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

                    Trong phạm vi vùng nước trước cầu xuất xi măng rời được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên
điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

D12’

  20°59'06.2"

 107°02'42.9"

 20°59'02.6"

 107°02'49.7"

D18

 20°59'00.0"

 107°02'49.8"

 20°58'56.4"

 107°02'56.6"

D16

 20°58'52.3"

 107°02'50.0"

 20°58'48.7"

 107°02'56.8"

D15”

 20°59'02.3"

 107°02'38.9"

 20°58'58.7"

 107°02'45.7"

 

Độ sâu đạt: 7.5m (bảy mét rưỡi).

Bản PDF


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website