thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Thừa Thiên Huế

Về việc tạm ngừng hoạt động báo hiệu hàng hải AIS lắp đặt tại đèn biển Sơn Chà


HUE - 06 - 2024

 

Vùng biển

: Thừa Thiên Huế

Tên báo hiệu

: Đèn biển Sơn Chà

Tên báo hiệu hàng hải AIS

: SON CHA

Mã nhận dạng

: 995741995

Tọa độ địa lý

:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

16°13'04.6"

108°12'13.9"

16°13'01.0"

108°12'20.5"

 

Căn cứ báo cáo của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ về sự cố thiết bị AIS lắp đặt tại đèn biển Sơn Chà;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo: báo hiệu hàng hải AIS lắp đặt tại đèn biển Sơn Chà đã tạm ngừng hoạt động từ ngày 12/4/2024.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN50021

               - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://vms-north.vn

Bản PDFLiên kết website