thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng

  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Nam Đình Vũ năm 2022


HPG-29-2022      

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng      : Bạch Đằng

       Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 380/NĐV ngày 04/5/2022 của Công ty Cổ phần Cảng Nam Đình Vũ; Văn bản số 862/CVHHHP-PCHH ngày 29/4/2022 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng về việc chấp thuận phương tiện hoạt động thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Nam Đình Vũ năm 2022;

       Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Nam Đình Vũ năm 2022 như sau:

1. Khu vực thi công:

       Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:    

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A1

20°49'42.6"

106°49'02.9"

20°49'39.0"

106°49'09.6"

B1

20°49'38.6"

106°49'09.2"

20°49'35.0"

106°49'16.0"

KN3

20°49'50.9"

106°49'08.8"

20°49'47.3"

106°49'15.5"

B2

20°49'48.2"

106°49'16.0"

20°49'44.7"

106°49'22.8"

2. Phương tiện tham gia thi công:

TT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

Thời gian hoạt động thi công

1

HB-09

Tàu hút bụng

Từ ngày 05/5/2022 đến 25/6/2022

2

HP-3059

Tàu đặt cẩu

Từ ngày 05/5/2022 đến 25/6/2022

TT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

Thời gian hoạt động thi công

3

HD-1956

Sà lan

Từ ngày 05/5/2022 đến 25/6/2022

4

HP- 5727

Tàu hút tại hố trung chuyển

Từ ngày 05/5/2022 đến 25/6/2022

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./

Bản dấu đỏ


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website