thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Hải Phòng

Về khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Tân Cảng - 189 Hải Phòng năm 2021


HPG-55-2021

Vùng biển             : Hải Phòng

Tên luồng             : Hải Phòng

Tên đoạn luồng    : Bạch Đằng

    Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 104/TC-189 ngày 08/6/2021 của Công ty Cổ phần Tân Cảng - 189 Hải Phòng; Văn bản chấp thuận phương tiện hoạt động thi công số 1127/CVHHHP-PC ngày 07/6/2021 của Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo thiết lập khu vực thi công nạo vét duy tu khu nước trước bến cảng Tân Cảng -189 Hải Phòng năm 2021 như sau:

          1. Khu vực thi công

Khu vực thi công nạo vét được giới hạn bởi các điểm:

 

Tên điểm

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

A

20°50'54.4"

106°45'28.8"

20°50'50.8"

106°45'35.6"

B

20°50'52.9"

106°45'34.1"

20°50'49.3"

106°45'40.9"

C

20°50'53.9"

106°45'35.3"

20°50'50.4"

106°45'42.0"

D

20°50'55.7"

106°45'28.8"

20°50'52.1"

106°45'35.6"

 

        2. Thời gian thi công: từ ngày 10/6/2021 đến ngày 25/6/2021.

       3. Các phương tiện tham gia thi công:

TT

Tên phương tiện

Loại phương tiện

1

NĐ 1863

Ponton

2

NĐ 2944

Sà lan

3

NĐ 3743

Sà lan

4

HP 5727

Tàu hút

 

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Hải Phòng cần chú ý tăng cường cảnh giới khi đi qua khu vực thi công nói trên./.

      Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn


Thông tin liên hệ

Số 01 Lô 11A Đường Lê Hồng Phong - Phường Đằng Hải - Quận Hải An - Hải Phòng

Điện thoại: +84-0225.3550 517

Fax: +84-0225.3550 797

Email: vms-north@vms-north.vn


Liên kết website