thiết bị thí nghiệm, bể rửa siêu âm, tủ sấy, tủ ấm, bể ổn nhiệt, máy ly tâm, lò nung, máy đục gỗ, máy cắt khắc cnc, máy đục tượng
  •    Thanh Hóa

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Lệ Môn - Thanh Hóa


THA - 28 - 2021

Vùng biển             : Thanh Hóa

Tên luồng             : Lệ Môn

          Căn cứ bình đồ độ sâu vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Lệ Môn - Thanh Hóa do Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 12/10/2021;

          Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc thông báo về thông số kỹ thuật của vùng đón trả hoa tiêu tại khu vực Lệ Môn - Thanh Hóa, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước số "0" Hải đồ như sau:

          Trong phạm vi vùng đón trả hoa tiêu được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 01 hải lý, với tâm là điểm LM-PS có tọa độ:

Hệ VN-2000

Hệ WGS-84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

19°49'00.0"

105°58'00.0"

19°48'56.4"

105°58'06.8"

 

          Độ sâu đạt: 4.0m (bốn mét không)

          Lưu ý: Dải cạn có độ sâu nhỏ nhất 1.8m (một mét tám), nằm tại phía Tây Nam của vùng đón trả hoa tiêu. Khu vực rộng nhất lấn vào vùng đón trả hoa tiêu khoảng 720m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

          Các phương tiện thuỷ khi ra vào vùng đón trả hoa tiêu trên phải tuân thủ theo sự điều động của Cảng vụ hàng hải Thanh Hóa, đồng thời lưu ý dải cạn nói trên./.

Ghi chú: - Hải đồ cần cập nhật: VN40013, V14N0013; VN30004, V13N0004;

              - Truy cập bản tin Thông báo hàng hải điện tử tại địa chỉ http://www.vms-north.vn.           

 

 

Bản dấu đỏLiên kết website